About

Asociația Elenă România își propune(articolul 11 aliniatul 11.888):

 1. a) exercitarea tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului prevăzute de Constituţia României şi alte legi;
 2. b) protecţia identităţii etnice, prin: limbă, cultură, religie creştin-ortodoxă, patrimoniu cultural – religios creştin-ortodox, tradiţii, legături tradiţional-istorice, monumente istorice şi continuitate istorică ;
 3. c) cultivarea şi dezvoltarea pe mai departe a relaţiilor istorice tradiţionale de prietenie româno-elene;
 4. d) ocrotirea aşezămintelor, a lăcaşelor de cult proprii precum şi a celorlalte bunuri care o reprezintă;
 5. e) întreţinerea vestigiilor şi a monumentelor istorice care îi oglindesc trecutul istoric;
 6. f) crearea unui sistem de protecţie socială şi de sănătate a membrilor săi, precum şi dezvoltarea unor programe de asistenţă socială corespunzătoare;
 7. g) alte modalităţi adecvate membrilor Federației ;
 8. h) cultivarea relaţiilor istorice tradiţionale de prietenie şi conlucrare între statul român şi statul elen;
 9. i) dezvoltarea relaţiilor cu structurile guvernamentale române, cu autorităţile publice locale, precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale, îndeosebi cu organizaţiile minorităţilor naţionale recunoscute de statul român;
 10. j) menţinerea, dezvoltarea şi amplificarea relaţiilor cu autorităţile guvernamentale elene, cu autorităţile publice teritoriale, cu Consiliul Mondial al Diasporei Elene, din care face parte ca membru fondator, şi cu structurile Uniunii Europene;
 11. k) redobândirea, conform legislaţiei române şi a Drepturilor omului, a bunurilor care au aparţinut comunităţilor tradiţionale elene din România, până în martie 1945: lăcaşe de cult–biserici, şcoli, teatre, cinematografe şi alte bunuri ale acestora, cu diferite destinaţii;
 12. l) dinamizarea activităţii organelor de conducere ale Uniunii şi ale comunităţilor din subordinea acesteia, în interesul tuturor membrilor ei;
 13. m) promovarea şi însuşirea limbii elene, pentru toţi membrii Federației , în mod deosebit pentru tineri;
 14. n) derularea de acţiuni culturale şi olimpiade de limbă elenă la nivel naţional şi teritorial;
 15. o) organizarea de cluburi elene, dotarea lor cu aparatură şi materiale adecvate, organizarea de activităţi sportive, turistice etc. în ţară şi străinătate;
 16. p) editarea de publicaţii – ziare, reviste, monografii şi altele în care să se reflecte istoria, tradiţii şi obiceiuri, prezenţa elenilor în România, continuitatea istorică şi modelul activităţii comunităţilor tradiţionale, precum şi a celorlalte comunităţi organizate după 1990;
 17. q) sprijinirea parohiilor elene care au biserici greceşti şi asigurarea de slujbe religioase în limba elenă precum şi în limba română, la cererea enoriaşilor sau a altor instituții care o cer;
  r) elaborarea unor statistici privind situaţia socială a membrilor şi iniţierea unor programe de asistenţă socială adecvată, mai ales pentru membrii cu probleme economico-sociale.
 18. s) promovarea şi cultivarea tradiţiilor culturale naţionale elene și române..

Lasă un răspuns